Shopping District in Guangzhou China

GUANGZHOU, CHINA – MAY 25, 2014: Pedestrians pass through Shangxiajiu Pedestrian Street. The street is the main shopping district of the city.